Procedure og guidelines

Her kan du finde indstillingsskema og vejledning til visitation og indstillingsprocedure til Fritidsjob med Mentor.

Indstillingsskema til Fritidsjob med Mentor

Visitation

Der kan indstilles som en tidlig forebyggende indsats via § 30, nr. 4, eller som en støttende indsats via § 32, stk. 1, nr. 8.

Indstilles der via § 30, skal indstillingen sendes direkte til Fritidsjob med Mentor, der kontakter Styrket Modtagelse i den pågældende enhed for videre godkendelse.

Indstilles der via § 32, skal den unges sagsbehandler godkende bevillingen af forløbet, gerne inden indstillingen sendes til Fritidsjob med Mentor.

Indstillingsprocedure

 • Indstillingsskemaet udfyldes med den unge, og sendes til Fritidsjob med Mentor.
   
 • Godkendelse af bevilling på 550,- om ugen i 6 måneder fra sagsbehandler i Styrket Modtagelse (via Fritidsjob med Mentor)/den unges sagsbehandler.
   
 • Den unge kontaktes direkte af arbejdsgiver med henblik på indkaldelse til indledende samtale på arbejdspladsen. Indstilleren underrettes ligeledes.
   
 • Går samtalen godt, ansættes den unge ansættes på ordinære vilkår og tilknyttes en mentor i seks måneder.
   
 • Fritidsjob med Mentor holder indstilleren underrettet omkring forløbet, herunder dato og tid for indkaldelse til indledende samtale, samt opfølgninger ved 1,5 måned, 3 måneder og 5 måneder.