Om Fritidsjob med Mentor

Et fritidsjob kan skabe mening for unge og give bedre indsigt i, hvad arbejdserfaring og uddannelse kan bruges til. Samtidig finder de unge ud af, hvilke styrker og kompetencer de selv besidder.

Fritidsjob med Mentor er et tilbud i Københavns Kommunes Socialforvaltning, der hjælper unge i fritidsjob. Indsatsen giver de unge de bedste forudsætninger for at skabe egne succesoplevelser og understøtter en udvikling, der kan styrke deres arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 13-17 ½ år. Det kan være psykisk sårbare unge, herunder unge med diagnoser, unge med sociale problemer, kriminalitetstruede unge m.m. Det er dog centralt, at den unges sociale vanskeligheder ikke må være større, end at de kan håndteres af en frivillig mentor fra arbejdspladsen uden formel socialpædagogisk indsigt.

Der er mulighed for at få fritidsjob til trods for at plettet straffeattest, alt afhængig af omfanget. Kontakt os og hør mere om denne mulighed.

Roller og ansvar

Alle fagpersoner (f.eks. Pædagoger, sagsbehandlere, kontaktpersoner, UU-vejledere m.m.) kan via indstillingsskemaet indstille en ung til Fritidsjob med Mentor. Herved bliver man indstiller. Oftest er det en person, der kender den unge godt, og som støtter op om forløbet udenfor arbejdspladsen, samt har al kontakt til den unge og familien. Fritidsjob med Mentor refererer til indstilleren med orienteringer omkring hvor langt den unge er i processen, herunder indledende samtale, opstartsdato og statusser på forløbet, samt eventuelle udfordringer på arbejdspladsen.

Den unge ansættes på ordinære vilkår på arbejdspladsen, og modtager mentorstøtten i 6 måneder. Hvis ansættelsen går godt, fortsætter den unge efter endt mentorstøtte. Mentor er et flydende begreb og ikke altid sat op på en bestemt person. Dog er der som oftest én medarbejder, der bliver klædt på - i form af informationerne på indstillingsskemaet - til at være særligt opmærksom på den unges behov, når den unge er på arbejde. På denne måde sikres den unge en optimal indslusning på arbejdspladsen, med henblik på trivsel og fastholdelse.

Fritidsjob med Mentor kommunikerer med den pågældende virksomhed og indstiller, ikke med den unge og familien. Dertil koordinerer og administrerer de forløbene, samt indhenter opfølgninger løbende.

Vidste du at…

 • …unge, der arbejder efter skoletid, har både mindre fravær i skolen, får bedre karakterer og er mindre i kontakt med politiet.
   
 • …fritidsjob øger unges trivsel og mentale sundhed
   
 • …fritidsjob gavner unges fremtid på arbejdsmarkedet
   
 • …fritidsjob øger unges uddannelses- og beskæftigelsesgrad
   
 • …fritidsjob mindsker sandsynligheden for at være udsat ung som 21-24-årig.
   
 • …et fritidsjob er gavnligt for de unges personlige udvikling. Ved at tale med kollegaer og kunder får de styrket deres sociale kompetencer og bliver bedre til og mere tilpasset til at tale med fremmede.

Se vores video om Fritidsjob med Mentor

Video Url